Všeobecné informace

Děti využívají školní stravování. Oběd je třeba odhlásit den předem, nejpozději pak do 8:00 hod. toho dne na telefonním čísle: 731 518 175 a to i formou SMS.

 

  Dop.
svač.
Oběd Celkem
za měs.
Odp.
svač.
Celkem
za měs.
CELKEM
Děti 3-6 let 8,- 18,- 520,- 8,- 160,- 680,-
Děti 7-10 let 9,- 20,- 580,- 8,- 160,- 740,-

 

Obědy se platí zálohově na účet školy číslo 86-1161780217/0100 a to nejpozději do 15. dne v měsíci.