Sběr surovin

  • Vybíráme hliník (např. víčka od jogurtů, plechovky od piva, obaly od paštik…)
  • Papír (časopisy, noviny, letáky…)
  • Pomerančovou kůru