Novinky

Ve středu 20.2. 2019 proběhne ve školce maškarní bál - více zde

V době jarních prázdnin (od 11.2. - 17.2. 2019) bude mateřská škola uzavřena, z důvodu nízkého zájmu rodičů o provoz!!

Vánoční prázdniny začínají 22.12. 2018. Provoz školky bude znovu zahájem ve čtvrtek 3.1. 2019. Přejeme všem krásné Vánoce

Srdečně vás zveme na Vánoční tvoření, které proběhne 13.12. 2018 od 15.30 hod.

V pondělí 3. 12. 2018 pojedeme s dětmi na divadelní představení - více zde

Vystoupení u doškové chaloupky proběhne v sobotu 1. 12. 2018. Sraz dětí je v 16.50 před chaloupkou.

 V úterý 27. 11. 2018 pojedeme s dětmi do Kotvrdovic na divadelní představení - více zde

Ve středu 21.11.2018 proběhne fotografování dětí 

7.11. 2018 nás čeká divadelní představení - více zde

Ochutnávka pokrmů z dýně - více zde

Zveme Vás na Dýňování - více zde

Nezapomeňte dětem připravit - více zde

 

 

Prosíme rodiče, aby platby za stravné a školné, proběhly vždy do 15. dne v měsíci. Děkujeme

 

 

 

 

 

 

 

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

S účinností od 1.9.2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého věku, do zahájení školní docházky povinné.

Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven minimálně na 4 hodiny denně a to v časovém rozmezí od 8,30 do 12,30 hodin.Neplatí ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku.

Školní rok začíná 1.září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku.

 Způsob omlouvání nepřítomných dětí s povinnou předškolní docházkou:

Omluva může být provedena zákonným zástupcem dítěte, nebo pověřenou osobou také písemně a to do sešitu k tomu určenému, umístěnému v šatně, kam dítě běžně dochází a e-mailem (uvedeno bude jméno dítěte, důvod nepřítomnosti, termín od-do kdy nepřítomnost bude trvat a podpis osoby, která informaci poskytuje škole).

U dětí s povinným předškolním vzděláváním platí, že nepřítomnost dítěte může být omluvena zdravotními důvody a závažnými rodinnými důvody. Ředitelka je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen tak učinit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.Další pravidla pro omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou platí dle Školního řádu stejně jako pro ostatní děti.