Novinky

Výsledky  rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ Senetářov - zde

V DOBĚ LETNÍ PRÁZDNIN BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA V SENETÁŘOVĚ UZAVŘENA

V pondělí 14.5. 2018 od 9.30 proběhne ve školce fotografování dětí, více zde

Ve čtvrtek 17.5. 2018 od 15.30 oslavíme společně Svátek matek, více zde

 

 

V pátek 27.4. 2018 máme pro děti připraven Slet čarodějnic. Více zde

Zápis dětí do MŠ Senetářov pro školní rok 2018/19 proběhne ve středu 9.5. 2018 od15.30 hod.. Více zde

 

 

Ve středu 18.4. 2018 od 16.00 hod., proběhne brigáda na školní zahradě. Předem děkujeme za spolupráci :-)

 

 

Pozor změna!!! Angličtinka pro děti bude probíhat místo středy vždy v pondělí. Začínáme 27.11. 2017 od 15.30 hod..

Každý čtvrtek bude od 16.30 do 17.30 hod. probíhat  v tělocvičně mateřské školy cvičení pro děti ve věku 2 - 6 let, pod vedením paní Růžičkové!

Začínáme 5.10. 2017.

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

S účinností od 1.9.2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého věku, do zahájení školní docházky povinné.

Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven minimálně na 4 hodiny denně a to v časovém rozmezí od 8,30 do 12,30 hodin.Neplatí ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku.

Školní rok začíná 1.září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku.

 Způsob omlouvání nepřítomných dětí s povinnou předškolní docházkou:

Omluva může být provedena zákonným zástupcem dítěte, nebo pověřenou osobou také písemně a to do sešitu k tomu určenému, umístěnému v šatně, kam dítě běžně dochází a e-mailem (uvedeno bude jméno dítěte, důvod nepřítomnosti, termín od-do kdy nepřítomnost bude trvat a podpis osoby, která informaci poskytuje škole).

U dětí s povinným předškolním vzděláváním platí, že nepřítomnost dítěte může být omluvena zdravotními důvody a závažnými rodinnými důvody. Ředitelka je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen tak učinit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.Další pravidla pro omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou platí dle Školního řádu stejně jako pro ostatní děti.