Novinky

Navštívil nás ve školce nezvaný host zvaný veš!! Prosím o důkladnou kontrolu Vašich dětí, zda se nájemník nevyskytuje i u nich.

Ve čtvrtek 8.2. 2018 a v pátek 9.2. 2018 je provoz mateřské školy uzavřen!!! 

12.2. 2018 máme pro děti připravené sférické kino s programem korálový útes, více zde

Ve čtvrtek 15.2. 2018 od 15.30 nás čeká maškarní bál, více zde

Ve čtvtek 22.2. 2018 pojedeme s dětmi do Kotvrdovic na divadelní představení  Králíci z klobouku, více zde

Informace ohledně odkladu školní docházky, více zde

Do třídního fondu vybíráme 300 Kč

 

 

 

Pozor změna!!! Angličtinka pro děti bude probíhat místo středy vždy v pondělí. Začínáme 27.11. 2017 od 15.30 hod..

Každý čtvrtek bude od 16.30 do 17.30 hod. probíhat  v tělocvičně mateřské školy cvičení pro děti ve věku 2 - 6 let, pod vedením paní Růžičkové!

Začínáme 5.10. 2017.

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

S účinností od 1.9.2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého věku, do zahájení školní docházky povinné.

Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven minimálně na 4 hodiny denně a to v časovém rozmezí od 8,30 do 12,30 hodin.Neplatí ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku.

Školní rok začíná 1.září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku.

 Způsob omlouvání nepřítomných dětí s povinnou předškolní docházkou:

Omluva může být provedena zákonným zástupcem dítěte, nebo pověřenou osobou také písemně a to do sešitu k tomu určenému, umístěnému v šatně, kam dítě běžně dochází a e-mailem (uvedeno bude jméno dítěte, důvod nepřítomnosti, termín od-do kdy nepřítomnost bude trvat a podpis osoby, která informaci poskytuje škole).

U dětí s povinným předškolním vzděláváním platí, že nepřítomnost dítěte může být omluvena zdravotními důvody a závažnými rodinnými důvody. Ředitelka je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen tak učinit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.Další pravidla pro omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou platí dle Školního řádu stejně jako pro ostatní děti.