Nabídka kroužků

Kroužky ve školním roce 2015 - 2016

 

 • ANGLIČTINKA
  Učitelka: Mgr. Marie Sedláková
  Den-čas: středa 15:30 - 15:50

  Jde o prvotní setkávání a seznamování se s cizím jazykem formou hry. Rozhodující nemusí být objem toho, co se dítě naučí. Daleko důležitější je to, aby dítě získalo motivaci a přirozený zájem o výuku angličtiny v pozdějším věku a pociťovalo toto jako přirozenou, potřebnou a užitečnou záležitost.

 

 • ETICKÁ VÝCHOVA (náboženství)
  Vyučuje jedovnicý děkan: Václav Trmač
  Den-čas: středa v lichém týdnu

  V etické výchově si děti poslechnou zajímavé pohádky, zpívají písničky. Poutavou formou je dětem zprostředkován pohled na dobro a zlo.

 

 • VÝTVARNÝ KROUŽEK
  Vyučuje: Petra Kovaříková, Marie Zouharová a Dana Zouharová
  Den-čas: čtvrtek v sudém týdnu od 16:00

  Ve výtvarném kroužku se děti seznamují s různými výtvarnými materiály a technikami. Rozvíjí jemnou motoriku ruky, tvořivost, kreativitu, fantazii, estetické vnímání, samostatné rozhodování aj. (mohou navštěvovat i děti, které ještě nechodí do MŠ).

 

 • CVIČENÍ
  Vedoucí: Gabriela Sedláková
  Den-čas: úterý 16:00 - 17:00

  Pohybové hry, aktivity, zábava i pro děti, které ještě nenavštěvují MŠ.